Ukážka z novej skladby Jaroslava Hrušku

Pre Teba mami

player

Všetci anjeli hrajúV decembri 2010 vyšlo nové CD pod názvom Všetci anjeli hrajú. Je na ňom 17 piesní, ktoré môžu potešiť milovníka širokého žánru.

>> čítaj viac

Všetci anjeli hrajú Jaroslav Hruška

Tvorba filmovej, reklamnej a vážnej hudby podľa požiadaviek na objednávku.

>> čítaj viac

Najnovšie videá

video
jaroslav hruška
Info

Som absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty muzických umení – odbor kompozícia. Počas štúdia som absolvoval polročnú stáž na Akadémii Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy v Poľsku pod vedením Zbigniewa Bargielskeho.

Po ukončení štúdia som pracoval ako zvukový dramaturg v Slovenskom rozhlase a asistent kompozície na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V súčasnej dobe pracujem pre Slovenský rozhlas a televíziu, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Cirkevné konzervatórium v Bratislave.

Okrem vážnej hudby sa venujem aj populárnej hudbe ako hudobný skladateľ, klavirista, spevák a organizátor väčších hudobných telies.info | tvorba | ukážky | fotky | ponuka